Etikettarkiv: Planteringar

Angående markförbättringarna

Vi har fått in flera frågor angående de pågående markförbättringarna. Det man främst ställt sig undrande till är om det verkligen skall vara den typen av jord, som dessutom innehåller stora stenar.

Firman vi har anlitat har gjort det här många gånger förut och vet vad de pysslar med. Den jord som läggs ut nu är ett bärlager som fyller i de stora sänkor som finns. Ett sådant lager verkar stabiliserande och sjunker inte ihop lika lätt som ett tjockt jordlager. Som bonus blir det dessutom billigare. När detta är klart kommer större stenar att plockas bort, varpå en lager med matjord kommer att läggas på där gräs sedan skall sås. Tyvärr finns det en risk att vi inte kan så gräset nu direkt på grund av torkan.

En annan fråga som dykt upp är om det kommer att vara möjligt att köra rullstol/permobil till parkeringarna. Vi har bestämt att bredda alla gångar till garageplanerna till tre plattors bredd, d.v.s. cirka en meter, vilket bör bli en klar förbättring mot tidigare.

Plantering av träd utefter Ekvägen

På måndag den 23/11 kommer våra trädgårdskonsulter hit och börjar mäta och gräva inför trädplanteringen som väntas ske senare under veckan.

Det blir en trädallé med ett träd på båda sidor om varje infart till parkeringsplatserna samt utefter vägen i kurvan och framför länga 2 bestående av pelarkärrek, samt en solitär kärrek vid kurvan framför garagelänga 8.

Läs mer om planteringen här

Nedtagning av rönnar och lökplantering 2020-10-14

Onsdagen en 14/10 kommer nedtagning av tre rönnar utanför länga 2 samt ett dött träd utanför länga 1 att genomföras. Det kommer i samband med detta också att ske plantering av lökar i anknytning till kurvan på Ekvägen.

Återplantering av träd och förnyelse av området kommer att ske om ca 1 månad

Till boende i länga 3 och 5

Efter förslag från en anlitad trädgårdskonsult har vi planerat att plantera 9 stycken Himalayabjörkar på grässlänten bakom länga 3 och 5.

Ett viktigt syfte med detta är att de hjälper till att suga upp vatten som länge varit ett problem i era trädgårdar. De ger dessutom en lummighet som inte bara är vacker utan också skyddar mot insyn samt, åtminstone under lövperioden, minskar trafikbullret från Gamla Vägen. Vi räknar med att kunna hålla dem beskurna så att de inte stjäl för mycket sol från trädgårdarna.

Det har emellertid uttryckts oro kring att den öppna gräsytan som idag ofta används till bollek, kubbspel, brännboll och andra lekar inte blir lika funktionell. Farhågor har också framförts om att det inte helt kommer att hjälpa även om träden beskärs, att det blir mindre solljus än nuvarande situation

Om plantering skall kunna ske i år behöver vi komma igång snarast, men vi vill gärna höra era synpunkter innan. Vänligen svara till info@kyrkmossen.se eller lägg en lapp i brevlådan vid värmecentralen senast söndagen 2020-05-10.