Kategoriarkiv: Skötsel

Översyn av garageportarna

Vi kommer inom kort att beställa underhåll och översyn av garageportarna. Vi vet att det finns problem med flera av låsen. Som ett led i att förbättra standarden ber vi alla att anmäla om ni har problem. OBS viktigt att ni anger garagenummer. Lämna uppgiften till er längrepresentant,  i brevlådan på Värmecentralen eller maila till info@kyrkmossen.se.

Har vi inte hört något inom en vecka (dvs 18/2) utgår vi från att det inte är några problem.

Information om kommande arbeten

  • Grävning för kulvertbyten startar den 1/6 mellan länga 19 och 17. Den 5/6 grävs mellan 15 och 13.
  • Den 9/7 – 10/7 byts varmvattnet i länga 7. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 12/7 – 13/7 byts varmvattnet i länga 17. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 17/7 – 18/7 byts varmvattnet i länga 1. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna. OBS detta gäller även länga 3 och 5 pga. rörsystemets dragning och brist på avstängningsventiler.
  • Den 17/7 kommer allt varmvatten i hela området att vara avstängt ca 3 timmar (7-10) utom för länga 2 och 7.

Trasig gatlampa mellan länga 1 och 4

Vi har fått in ett flertal påpekanden om att den höga lampan  mellan länga 1 och 4 är trasig. Vi känner till problemet och Lerum energi kontaktades redan i oktober för åtgärd. Dessvärre kan de inte komma in med liften när marken är sank. Det kan alltså inte bli någon reparation förrän marken fryser eller till våren, vilket som nu kommer först.

Husvagnsparkering

Då husvagnsparkeringarna inte finns kvar måste de flyttas innan september månads utgång.

Vi har fått tips om att det finns platser i Bengtsbo handelsträdgård (andra sidan motorvägen).

Kontaktperson: Bengt Olsson tel 0302-301 14 alt. 0302-310 01

Driftstörning TV

Driftstörningen på TV-anläggningen beror på ett fel i förstärkaren i länga 6. Drabbade längor är 4, 17 och 19, eventuellt också 6 och 11.

Det är i dagsläget oklart när förstärkaren kan blir reparerad/utbytt

Kompostpåsar

Jan och Gunilla Looström har erbjudit sig att dela ut kompostpåsar i området då ICA Floda inte längre har några. Detta planerar de att göra varannan månad. Nästa omgång delas ut kring 1 augusti

Driftsstörningar el 2017-05-23

Tisdagen den 2017-05-23 kommer Lerums Energi att utföra arbeten på sina installationer på Kyrkmossen. Det är oklart exakt vilka driftstörningar som kommer att uppstå, men värme, varmvatten och antennanläggning kan komma att påverkas likaså elen i garagen vilket främst bör påverka de som har portautomatik.

Avbrotten förväntas pågå i perioder mellan 08 och 16