Kategoriarkiv: Skötsel

Komposteringstips

Peter Nordin från trädgårdsföreningen delar med sig av sina tips om kompostering Kompostinformation.

För den som inte själv är intresserad av att kompostera kan det ändå vara värt att notera att Trädgårdsföreningen kommer ha en liten uppsamlingsplats för gräsklipp vid kolonilotterna om man vill donera det man klippt.

Nedtagning av rönnar och lökplantering 2020-10-14

Onsdagen en 14/10 kommer nedtagning av tre rönnar utanför länga 2 samt ett dött träd utanför länga 1 att genomföras. Det kommer i samband med detta också att ske plantering av lökar i anknytning till kurvan på Ekvägen.

Återplantering av träd och förnyelse av området kommer att ske om ca 1 månad

Översyn av garageportarna

Vi kommer inom kort att beställa underhåll och översyn av garageportarna. Vi vet att det finns problem med flera av låsen. Som ett led i att förbättra standarden ber vi alla att anmäla om ni har problem. OBS viktigt att ni anger garagenummer. Lämna uppgiften till er längrepresentant,  i brevlådan på Värmecentralen eller maila till info@kyrkmossen.se.

Har vi inte hört något inom en vecka (dvs 18/2) utgår vi från att det inte är några problem.

Information om kommande arbeten

  • Grävning för kulvertbyten startar den 1/6 mellan länga 19 och 17. Den 5/6 grävs mellan 15 och 13.
  • Den 9/7 – 10/7 byts varmvattnet i länga 7. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 12/7 – 13/7 byts varmvattnet i länga 17. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 17/7 – 18/7 byts varmvattnet i länga 1. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna. OBS detta gäller även länga 3 och 5 pga. rörsystemets dragning och brist på avstängningsventiler.
  • Den 17/7 kommer allt varmvatten i hela området att vara avstängt ca 3 timmar (7-10) utom för länga 2 och 7.

Trasig gatlampa mellan länga 1 och 4

Vi har fått in ett flertal påpekanden om att den höga lampan  mellan länga 1 och 4 är trasig. Vi känner till problemet och Lerum energi kontaktades redan i oktober för åtgärd. Dessvärre kan de inte komma in med liften när marken är sank. Det kan alltså inte bli någon reparation förrän marken fryser eller till våren, vilket som nu kommer först.