Information om kommande arbeten

  • Grävning för kulvertbyten startar den 1/6 mellan länga 19 och 17. Den 5/6 grävs mellan 15 och 13.
  • Den 9/7 – 10/7 byts varmvattnet i länga 7. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 12/7 – 13/7 byts varmvattnet i länga 17. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 17/7 – 18/7 byts varmvattnet i länga 1. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna. OBS detta gäller även länga 3 och 5 pga. rörsystemets dragning och brist på avstängningsventiler.
  • Den 17/7 kommer allt varmvatten i hela området att vara avstängt ca 3 timmar (7-10) utom för länga 2 och 7.