månadsarkiv: juni 2023

Angående markförbättringarna

Vi har fått in flera frågor angående de pågående markförbättringarna. Det man främst ställt sig undrande till är om det verkligen skall vara den typen av jord, som dessutom innehåller stora stenar.

Firman vi har anlitat har gjort det här många gånger förut och vet vad de pysslar med. Den jord som läggs ut nu är ett bärlager som fyller i de stora sänkor som finns. Ett sådant lager verkar stabiliserande och sjunker inte ihop lika lätt som ett tjockt jordlager. Som bonus blir det dessutom billigare. När detta är klart kommer större stenar att plockas bort, varpå en lager med matjord kommer att läggas på där gräs sedan skall sås. Tyvärr finns det en risk att vi inte kan så gräset nu direkt på grund av torkan.

En annan fråga som dykt upp är om det kommer att vara möjligt att köra rullstol/permobil till parkeringarna. Vi har bestämt att bredda alla gångar till garageplanerna till tre plattors bredd, d.v.s. cirka en meter, vilket bör bli en klar förbättring mot tidigare.

Container för trädgårdsavfall 3-10/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Efter flertalet önskemål kommer den i år stå här i en hel vecka, den kommer att placeras vid värmecentralen måndagen den 2023-07-03 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.