Kategoriarkiv: Aktiviteter

Halkbekämpning

På förekommen anledning vill vi förtydliga vilket avtal vi har med Firma Peter Nording angående halkbekämpning. Avtalet stipulerar att plogning av garageplanerna skall ske inom 24 timmar efter att det kommit 10 centimeter snö (medeldjup, inte drivorna). Skottning framför den egna tomten förväntas skötas av respektive fastighetsägare. Sandning  har inte upphandlats utan kan utföras med hjälp av befintlig flis av var och en efter behov.

Häckklippning vid gångarna

Det är många häckar som växer ut över gångarna. Detta skymmer sikten, repar bilar och i vissa fall växer det ut så mycket att det är svårt att gå där.

Den privata tomten slutar där asfaltskanten börjar och häckarna får inte växa ut över denna.

Denna vecka står en container för trädgårdsavfall vid värmecentralen, ett utmärkt tillfälle att klippa häcken.

Container för trädgårdsavfall 3-10/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Efter flertalet önskemål kommer den i år stå här i en hel vecka, den kommer att placeras vid värmecentralen måndagen den 2023-07-03 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.

Inför städdagen 22/4

Följande dokument har gått ut till längrepresentanterna som sammankallar sin respektive länga.

Notera att rensning kring ekarna är permanent borttaget och att överstrukna punkter kan vi hoppa över i år.

Samtliga gräsmattor och stenläggningar kommer att göras i ordning med start i maj, så det verkar ogjort arbete att lägga energi på dessa områden.