månadsarkiv: november 2017

Parkeringsproblem länga 1,3 och 5.

Det har under sista tiden kommit upprepade klagomål på tillgången på parkeringsplatser vid garagen i anslutning till era längor. Vi vill därför påminna om att som fastighetsägare och därmed delägare i Kyrkmossens Samfällighetsförening har man tillgång till 1 garageplats för fordon och fordonsrelaterade objekt samt 1 parkeringsplats på garageplan. Detta ingår i medlemskapet (som ni betalar för). Man får alltså bara ha 1 bil stående på garageplanen. Se § 20 i stadgarna. Vi kommer nu att ordna med uppmärkning av platserna med husnummer. Om det ändå inte fungerar så kommer vi att anlita ett parkeringsbolag som får sköta området.
Vi påminner också om att garagen inte får användas som förråd.

Infomötet den 2017-12-07

Den 7/12 kl 19.00 kommer vi som tidigare meddelats att ha ett informationsmöte i Kyrkstugan. Vi går igen vad som hänt sedan förra mötet och visar på vad som är planerat för nästa år. Ett utkast till underhålls- och förnyelseplan samt budget och debiteringslängd kommer också att presenteras.

Välkomna

Brunt vatten

Lerums kommun skickade igår ut följande meddelande:

”På grund av tekniskt fel under gårdagen har stora delar av Floda varit utan vatten. Problemet är nu åtgärdat. Vi kommer att jobba fortsatt under söndagen med att tömma vattenledningsnätet på luft, detta beräknas bli klart under dagen. Vi ber er att spola ur era vattenledningar innan ni använder dem i syfte att tömma ledningarna på luft.
Mvh VA-enheten, Lerums kommun”

Vi har fått rapporter från flera fastighetsägare som varit drabbade. Detta är tyvärr ingenting som vi från samfälligheten kan påverka. Av naturliga skäl tar det längre tid innan varmvattnet blir helt klart igen, då det bruna vattnet magasinerats i varmvattensberedare och skall passera ett mer komplext system.

Ansning av häckar mm

I samband med städdagarna kan det vara bra att passa på att ansa häckar och andra växter som går ut över gångbanorna och hindrar framkomligheten. Den egna tomtgränsen slutar vid asfaltskanten.

Vattenavstänging under vecka 45

Vi har fått följande planering från rörfirman:

1 Nov: Inget arb p.g.a ventil i marken ur funktion till länga 2.

2 Nov: Bytt kv underlänga 2.

3 Nov: Städning isolering.

6 Nov: Isolering + mont backventil & filter vv på länga 2.

länga 2 och 7 blir utan varmvatten underdagen.

7-8 Nov: färdigställa länga 2. Förberedande Byte länga 7.

8 Nov: Länga 7 blir utan kallvatten & varmvatten.

9 Nov. Länga 7 blir utan varmvatten.

Vattnet avstängt i länga 1

I morse var kallvattnet avstängt i länga 1 avstängt, och är förmodligen fortfarande. Detta var inte planerat, utan är en, för oss tidigare okänd, konsekvens av arbetet med länga 2 och 7.

Det är okänt om fler längor är drabbade.

Vattnet förväntas slås på vid ca klockan 16

 

—Uppdaterat—

Jeseper Mossberg på 6C har ställt ut några vattendunkar utanför sin ytterdörr för den som behöver vatten