Vattenavstänging under vecka 45

Vi har fått följande planering från rörfirman:

1 Nov: Inget arb p.g.a ventil i marken ur funktion till länga 2.

2 Nov: Bytt kv underlänga 2.

3 Nov: Städning isolering.

6 Nov: Isolering + mont backventil & filter vv på länga 2.

länga 2 och 7 blir utan varmvatten underdagen.

7-8 Nov: färdigställa länga 2. Förberedande Byte länga 7.

8 Nov: Länga 7 blir utan kallvatten & varmvatten.

9 Nov. Länga 7 blir utan varmvatten.