Valberedning

Valberedningen består enligt beslut på årsstämman 2022-03-24 av

  • Hanna Johansson 4A
  • Kristina Lundell 2C