Valberedning

Valberedningen består enligt beslut på årsstämman 2020-03-19 av

  • Jan Lindér 19C
  • Gunnel Elfving 9E