Valberedning

Valberedningen består enligt beslut på årsstämman 2024-03-21 av

  • Jonathan Sjögren 5A
  • Madelene Svensson 17A