Valberedning

Valberedningen består enligt beslut på årsstämman 2023-03-23 av

  • Hanna Johansson 4A
  • Jonathan Sjögren 5A