Valberedning

Valberedningen består enligt beslut på årsstämman 2021-03-25 av

  • Jan Lindér 19C
  • Robert Hartman 19A