Flyttanmälan

Vid in- och utflyttning måste en anmälan göras till styrelsen, vilket enklast görs via nedanstående formulär.

  Adress*

  Fastighetsbeteckning*

  Tillträdesdatum*

   

  Tidigare ägare*

   

  Lagfaren ägare 1*

  Personnummer*

  Epost*

  Telefon*

   

  Lagfaren ägare 2

  Personnummer

  Epost

  Telefon

  OBS
  Tänk på att läsa av varmvattenmätaren i samband med inflyttning. Varmvattenförbrukning debiteras i efterskott med avläsning per (kring) den sista februari, maj, augusti och november.  Principen för fördelning av varmvattnet vid avflyttning är att summan delas på tre månader, den som stod som ägare den 1:e i respektive månad betalar för hela månaden. I vad måtto detta avviker från verkligheten är det upp till att avtala mellan nya och gamla ägaren hur detta skall regleras.