månadsarkiv: november 2016

Utbyte av armaturer

Vi kommer att byta ut de gamla armaturerna på garagelängorna och kommer i samband med detta att behöva gå in med hjälp av huvudnyckeln för att kunna bryta strömmen.

Inbrott i garagen

Det har den senaste tiden skett ett flertal inbrott i garagen. Vi vill påminna om att se till att hålla era garage låsta och att inte förvara stöldbegärligt gods i garagen.

Ploggruppen 2016/2017

Ploggruppen vintern 16/17 består av följande volontärer:
  • K-Å. Elfving            9E     (kontaktperson)
  • Anders Ekdahl      5D
  • Jan Berglund         9C
  • Robert Hartman 19A
  • Christer Artonius 1E

Varmvattenavräkning

Varmvattandebiteringen för perioden juli-september skall nu ha skickats iväg från HSB. Förfallodatum kommer att vara 30/11. Även den här gången saknas tyvärr uppgift om förbrukning på avin, men genom att dela beloppet med 88 får man fram förbrukat antal kubikmeter.

Inställd städdag

Eftersom kylan verkar bestå över helgen har vi efter noga övervägande beslutat att ställa in höstens städdag då det inte går att göra något meningsfullt arbete. Att flytta den till en senare tidpunkt är för osäkert. Vi planerar istället ett utökat arbete till våren.

Informationsutskick från styrelsen för Kyrkmossens samfällighet

Det har varit en turbulent och händelserik tid sedan den nya styrelsen tillträdde. Vi är ännu inte i fas med allting, men det närmar sig.

Den 12-13/11 har vi städdagar. Containrar kommer att finnas som vanligt för komposterbart avfall. Ta tillfället i akt och diskutera på gårdarna om vilka önskemål ni har för gårdens utseende. Förslag lämnas till Jesper 6C eller i brevlådan. I samband med städdagarna är det också lämpligt att kompletteringsmåla panel och lister på garagen. Målning kan ske om tempen är >4 grader och det är uppehåll.  Färg finns i styrelserummet. Kontakta Helge Kickenborg 3E för utlämning. Garagedörrarna skall tvättas.

Det är också av högsta vikt att alla rensar häcken mot asfaltsgångarna, annars kommer asfalten att bli förstörd då gräs har en kraftig sprängverkan på asfalt. Samma sak med slingerväxter som letar sig upp mot hängrännorna. Kommer växterna under plåten bakom hängrännan så förstörs trälisterna. Kostnaderna drabbar oss alla.
Läs mer

Betala INTE månadsavgiften till Kyrkmossens bankgirokonto

Det var vid förra aviseringen ett flertal medlemmar som betalade till Kyrkmossens bankgirokonto, vilket har lett till att de fått kravbrev från HSB som inte kunnat följa upp betalningarna. För att undvika detta använd det bankgironummer som står angivet på avin. Värt att notera är att det finns möjlighet att anmäla sig för e-faktura, som för många är ett smidigt sättatt betala räkningar.