Inställd städdag

Eftersom kylan verkar bestå över helgen har vi efter noga övervägande beslutat att ställa in höstens städdag då det inte går att göra något meningsfullt arbete. Att flytta den till en senare tidpunkt är för osäkert. Vi planerar istället ett utökat arbete till våren.