månadsarkiv: maj 2017

Varmvattendebitering mars-maj

Vi har konstaterat att det utdebiterade priset för varmvattnet har varit för lågt i förhållande till samfällighetens självkostnadspris. Då detta innebär att hushåll med låg förbrukning, via samfällighetsavgiften, får vara med och betala för de med högre åtgång har vi valt att justera kubikmeterpriset från 88 till 100 kronor.

Periodens mätning gjordes av logistikskäl redan den 2017-05-30 varför det uppmätta värdet enligt avierna kan skilja sig något jämfört med värdet på mätarens historik per den sista i månaden.

Driftstörning vattenleveranser

Just nu är kallvattnet avstängt för länga 1, 2, 3, 5 och 7.  Kallvattnet är även avstängt till panncentralen vilket medför att det inte finns något varmvatten i hela området.

Kommunen kommer enligt uppgift att sätta på vattnet inom kort, men p.g.a. ett läckande rör kan det komma att bli nödvändigt att stänga av det igen. Detta inlägg kommer att uppdateras när vi har mer information

[Uppdaterat 14:10]

Både varm- och kallvatten är nu igång. Ett nytt avbrott kan komma att ske torsdag eller fredag. Omfattningen är ännu oklar

Driftsstörningar el 2017-05-23

Tisdagen den 2017-05-23 kommer Lerums Energi att utföra arbeten på sina installationer på Kyrkmossen. Det är oklart exakt vilka driftstörningar som kommer att uppstå, men värme, varmvatten och antennanläggning kan komma att påverkas likaså elen i garagen vilket främst bör påverka de som har portautomatik.

Avbrotten förväntas pågå i perioder mellan 08 och 16