Kallvattnet avstängt 2017-05-30

I samband med reparation av en trasig ventil behöver kallvattnet stängas av.

Vattnet stängs av vid 8.30 och avbrottet beräknas till ca 3 timmar. Drabbade längor är 1, 2, 7 och 9.