Etikettarkiv: Kulvert

Information om kommande kulvertarbeten

I år slutför vi kulvertarbetena som påbörjades 2017. Med beräknad start vecka 21 kommer kulverten mellan länga 6 och 13 att bytas, följt av den mellan 6 och 4.

Den avslutande delen, mellan VC och 4 och mellan VC och 1 kommer att påbörjas efter semestrarna, förmodligen under senare halvan av augusti.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av rörfirman, H.S Rörentreprenad.

Information om kommande kulvertarbeten

Nu påbörjas kulvertarbetena. I det första skedet berörs länga 2, 4, 7 och 9. Separat information till berörda fastighetsägare har meddelats. I samband med arbetena kommer en del gräsytor att behöva användas för att hantera materialet under en kortare tid. Detta är starten på en nödvändig renovering av delar av vår infrastruktur