Varmvattendebitering mars-maj

Vi har konstaterat att det utdebiterade priset för varmvattnet har varit för lågt i förhållande till samfällighetens självkostnadspris. Då detta innebär att hushåll med låg förbrukning, via samfällighetsavgiften, får vara med och betala för de med högre åtgång har vi valt att justera kubikmeterpriset från 88 till 100 kronor.

Periodens mätning gjordes av logistikskäl redan den 2017-05-30 varför det uppmätta värdet enligt avierna kan skilja sig något jämfört med värdet på mätarens historik per den sista i månaden.