Kallvattenavbrott länga 2 och 7

I samband med dagen reparationer kommer tyvärr även kallvattnet att behöva stängas av.

Avbrottet beräknas till ca 3 timmar