Utbyte av armaturer

Vi kommer att byta ut de gamla armaturerna på garagelängorna och kommer i samband med detta att behöva gå in med hjälp av huvudnyckeln för att kunna bryta strömmen.