Varmvattendebiteringen

På grund av en inte helt optimal flexibilitet hos vår tjänsteleverantör vad avser debitering har vi valt att förändra avläsningsdatum för varmvatten. Således skedde en avläsning detta månadsskifte istället för nästa. Detta ger att det kommer en debitering för två månader, oktober-november, på januariavin och därefter kommer det återigen att bli kvartalsvis debitering.