Infomötet den 2017-12-07

Den 7/12 kl 19.00 kommer vi som tidigare meddelats att ha ett informationsmöte i Kyrkstugan. Vi går igen vad som hänt sedan förra mötet och visar på vad som är planerat för nästa år. Ett utkast till underhålls- och förnyelseplan samt budget och debiteringslängd kommer också att presenteras.

Välkomna