Parkeringsproblem länga 1,3 och 5.

Det har under sista tiden kommit upprepade klagomål på tillgången på parkeringsplatser vid garagen i anslutning till era längor. Vi vill därför påminna om att som fastighetsägare och därmed delägare i Kyrkmossens Samfällighetsförening har man tillgång till 1 garageplats för fordon och fordonsrelaterade objekt samt 1 parkeringsplats på garageplan. Detta ingår i medlemskapet (som ni betalar för). Man får alltså bara ha 1 bil stående på garageplanen. Se § 20 i stadgarna. Vi kommer nu att ordna med uppmärkning av platserna med husnummer. Om det ändå inte fungerar så kommer vi att anlita ett parkeringsbolag som får sköta området.
Vi påminner också om att garagen inte får användas som förråd.