Kategoriarkiv: Uncategorized

Påminnelse – Nya grannsamverkare

Gruppen för grannsamverkan består idag av Conny Uddegren 19D och Kjell-Åke Elfving 9E.  Nu  behöver de få in några nya intresserade grannsamverkare, då de upplever att de bör vara åtminstone fyra stycken..

Vuxenskolan kommer nu i närtid höst starta upp en utbildning.

Om ni har möjlighet och intresse anmäl er till Conny Uddegren, con3178@gmail.com

Nya grannsamverkare

Gruppen för Grannsamverkan består idag av Conny Uddegren 19D och Kjell-Åke Elfving 9E.  Nu  behöver de få in några nya intresserade grannsamverkare.

Vuxenskolan kommer nu i höst starta upp en utbildning som omfattar 2 tillfällen den 18 oktober och den 15 november.

Om ni har möjlighet och intresse anmäl er till Conny Uddegren, con3178@gmail.com

Vilseledande försäljning

Många försäljare, antingen via dörr- eller telefonförsäljning, hävdar att de kör en riktad kampanj mot boende i området. Det kan handla om avloppsspolning, sotning, bredband, larm etc.

Det är fullt möjligt att de har kampanj, men ofta låter de ge sken av att det på något vis ligger en upphandling eller förfrågan från samfälligheten bakom. Utgå från att detta ALDRIG är sant. Styrelsen försöker hålla armlängds avstånd till de privata fastighetsangelägenheterna, och om vi till äventyrs blanda oss i den här typen av upphandling kommer det tydligt att stå på hemsidan.

Försäljare radonmätning

Vi har fått in rapporter från medlemmar att de blivit uppringda av försäljare av radonmätning och ”radonavskiljare” vid behov.

Området mättes stickprovsvis för ca 25 år sedan, och då var värdena 35 Bq/m3, långt under det av Boverket fastställda gränsvärdet 200 Bq/m3.

God jul och gott nytt år

Styrelsen vill önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

Vi vill samtidigt passa på att tacka alla de som med sina frivilliginsatser bidragit till att göra Kyrkmossen till ett bättre område.