Återlämning av nycklar 2023-11-24

Någon från styrelsen kommer att vara vid VC, förmodligen i gamla pannrummet vid den stora svarta porten, för att återlämna nycklar mellan klockan 18 och 19 i morgon fredag.