Återlämning av nycklar i morgon tisdag ca 17:45-18:00

Ett antal nycklar hämtades inte i fredags. Någon från styrelsen kommer att finnas på plats i styrelserummet vid värmecentralen ca 17:45-18:00.