Kvarstående värmeproblem efter injusteringen?

Om det finns någon som fortfarande har problem med värmeflödet efter injusteringen ber vi er meddela detta omgående till Assemblin, felanmalan.energioptimering.vs@assemblin.se. Det är mycket viktigt att detta görs innan de uppfattar arbetet som slutfört och skriver sin slutrapport.