Injusteringen avslutas

Projektet med injustering håller på att avslutas. Det finns en del fastigheter som har pågående ärenden kvar, men förutom dem är det inte längre Assemblin som skall kontaktas vid värmeproblem.