Nedtagning av rönnar och lökplantering 2020-10-14

Onsdagen en 14/10 kommer nedtagning av tre rönnar utanför länga 2 samt ett dött träd utanför länga 1 att genomföras. Det kommer i samband med detta också att ske plantering av lökar i anknytning till kurvan på Ekvägen.

Återplantering av träd och förnyelse av området kommer att ske om ca 1 månad