Nytt om bullervallen

Kommunen meddelar följande:

Med start vecka 9 kommer vår entreprenör ta ner träd i området där bullervallen ska byggas.
Därefter kommer en byggväg genom området anläggas.
I slutet av mars kommer staket sättas upp runt byggarbetsplatsen och därefter påbörjas leveranser av massor till bullervallen.

Trafiken på Ekvägen kan tidvis komma att påverkas.

Se upp för backande fordon!

Asfaltering av garageplan 4 den 26/11

Kommunen meddelar att fredagen den 26/11 kommer de att asfaltera gång- och cykelbanan utmed Ekvägen, samt parkeringsytan vid garagelänga 4 (där de bytt ledning).
De som har sina garage och parkeringar där asfaltering kommer ske, kan inte använda dessa på fredagen, utan hänvisas till den tillfälliga parkeringsytan (samma som användes under tiden de lade ny ledning), samt utmed Ekvägen.