Nya grannsamverkare

Gruppen för Grannsamverkan består idag av Conny Uddegren 19D och Kjell-Åke Elfving 9E.  Nu  behöver de få in några nya intresserade grannsamverkare.

Vuxenskolan kommer nu i höst starta upp en utbildning som omfattar 2 tillfällen den 18 oktober och den 15 november.

Om ni har möjlighet och intresse anmäl er till Conny Uddegren, con3178@gmail.com

Målning av linjer garageplan 4 den 23/8

Kommunen meddelar att deras entreprenör kommer och målar garagelinjer och platsnummer på garageplan tisdagen den 2022-03-23. De påbörjar arbetet klockan 07 och väntas vara klara vid 10. Det är viktigt att inga bilar står parkerade då

Container för trädgårdsavfall 1-4/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Den kommer att placeras vid värmecentralen fredagen den 2022-07-01 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.

Vilseledande försäljning

Många försäljare, antingen via dörr- eller telefonförsäljning, hävdar att de kör en riktad kampanj mot boende i området. Det kan handla om avloppsspolning, sotning, bredband, larm etc.

Det är fullt möjligt att de har kampanj, men ofta låter de ge sken av att det på något vis ligger en upphandling eller förfrågan från samfälligheten bakom. Utgå från att detta ALDRIG är sant. Styrelsen försöker hålla armlängds avstånd till de privata fastighetsangelägenheterna, och om vi till äventyrs blanda oss i den här typen av upphandling kommer det tydligt att stå på hemsidan.

Försäljare radonmätning

Vi har fått in rapporter från medlemmar att de blivit uppringda av försäljare av radonmätning och ”radonavskiljare” vid behov.

Området mättes stickprovsvis för ca 25 år sedan, och då var värdena 35 Bq/m3, långt under det av Boverket fastställda gränsvärdet 200 Bq/m3.

Besiktning av betongskador

För att kunna laga eventuella betongskador så tidigt som möjligt, innan sprickor och därmed vatten letar sig långt in bland armeringsjärnen uppmanar vi alla att se över utsidan mellanväggarna och balkongerna och meddela styrelsen om det finns reparationsbehov.