Inför städdagen 11/11

Följande dokument har gått ut till längrepresentanterna som sammankallar sin respektive länga. Länga 4 saknar längrepresentant så städdagen vore kanske ett bra tillfälle att utse en.

Kompostpåsar kommer att finnas tillgängliga i värmecentralen. Vi har ingen utdelning till respektive hus längre, så passa på att ta ett lager som räcker till nästa städdag.

Vi bör i görligaste mån undvika att gå på de nygjorda gräsmattorna tills gräset har tagit sig, så hoppa över punkter som kräver att gräset beträds.

Checklista städning höst 2023

Städområden