Påminnelse – tillgång till husen nästa vecka

Vi kommer nu påbörja arbetet med att utföra en optimering av fastighetens värmesystem. Det  betyder att vi skall injustera och säkerställa flödet av värmen till ditt hus.

Assemblin Energioptimering behöver tillträde under flera dagar

Injustering av värme v. 45