Lekfordon

Lekfordon har blivit allt populärare, vilket tyvärr skapar en del oro bland inte minst småbarnsföräldrar då dessa fel hanterat kan utgöra en fara.

Transportstyrelsen definierar lekfordon som: Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Om fordonet är försett med motor måste det vara en elmotor. Ett lekfordon är avsett för barn upp till 14 år. De påpekar vidare att Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken samt rekommenderar att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt av en vuxen, en rekommendation som vi styrelsen till fullo instämmer i.

Fordon som inte definieras som lekfordon, exempelvis fordon med förbränningsmotor, pocketbike, minimoto, barnsnöskoter eller barnfyrhjuling, får endast framföras inom inhägnat område.

En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas.

Läs mer på transportstyrelsens hemsida