Häckar växer ut över gångbanorna

Under sommaren har många häckar växt till sig ordentligt. Detta har medfört att på vissa ställen växer de ut över gångbanorna och försvårar passage. Vi ber er alla att se efter att era planteringar inte växer ut över asfaltskanten