Målning av linjer garageplan 4 den 23/8

Kommunen meddelar att deras entreprenör kommer och målar garagelinjer och platsnummer på garageplan tisdagen den 2022-03-23. De påbörjar arbetet klockan 07 och väntas vara klara vid 10. Det är viktigt att inga bilar står parkerade då