Problem med TV-mottagningen

TV-mottagningen har för tillfället driftstörningar beroende på att delar av antennen på värmecentralen har blåst sönder. Förväntad reparation i morgon tisdag eller på onsdag.