Uppdaterad karta över kulvertbytena 2018/19

I samband med den pågående renoveringen av vårt rörsystem kommer kulvertarna att bytas på era tomter (se karta). Arbetet är planerat med start maj/juni 2018. Det är viktigt att ni i god tid förbereder tomten för arbetet. När det närmar sig kommer mera info.
Som vi informerat om gäller:
Angående ansvarsfrågan för utbyggnader eller trädplantering på tomterna som avviker från standarden 1968 ansvarar fastighetsägaren helt och hållet för dessa. Enligt ursprungligt servitut och rådande förrättning sker återställande efter arbeten för ledningars tillsyn, underhåll och reparation till den standard som gällde 1968. Det innebär också att fastighetsägaren är skyldig att undanröja hinder för nämnda arbeten.