Värmen

Flera personer, företrädesvis boende på gavlar, har kontaktat styrelsen då det har mycket kallt inomhus nu när det blivit vinter på riktigt för första gången på flera år.
När vår teknikansvarige har undersökt dessa hus har han med något enstaka undantag konstaterad att den inkommande värmen har hållit en förväntad temperatur. Vi har dock beställt par åtgärder som förhoppningsvis kommer att påbörjas inom kort.

Isoleringen i nedgångsluckorna är otät och släpper in luftdrag vilket bidrar till kalla golv, framförallt på de gavlar som har en nedgångslucka. Vi har beställt jobbet av en snickare med att sätta för och täta dessa luckor. Vi hoppas att detta kan göra skillnad.

Vi saknar överblick hur strypventilerna i tvättstugan är inställda. Många, säkert av misstag, är förmodligen felinställda vilket ger att man får för mycket eller för lite värme i förhållande till sina grannar. Vissa får mer värme än de betalar för och andra får mindre. Vi har beställt av vår rörfirma att gå runt i husen och kalibrera och, om möjligt, försegla dessa.

Vi har vidare bett rörfirman att utreda på om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att sätta in individuella värmemätare i varje fastighet så att var och en debiteras efter sin faktiska förbrukning. Vi tror att detta kan skapa incitament för att investera i fönsterbyten, elementbyten, tilläggsisolering etc. Idag belönas man med ett otroligt mycket skönare inomhusklimat efter t.ex. ett fönsterbyte, men man spar nästan inga pengar alls på uppvärmningskostnaden, vilken synes oss som ett suboptimalt förhållande.