Årets infomöte inställt pga. covid-19

På grund av covid-19, inte minst mot bakgrund av de nya restriktionerna och den ökande smittan har styrelsen beslutat att inte genomföra något infomöte. Vi kommer istället att lägga ut en infoskrift på hemsidan om bl.a. årets händelser, planer för nästa åt samt en preliminär budget och debiteringslängd.