Agenda infomötet 2018-12-11

Den 11/12 kl 19.00 håller vi informationsmöte i Kyrkstugan.

Vi behandlar viktigare händelser under året och hur planeringen för 2019 ser ut. Agendan omfattar:

  • Styrelsens ansvarsområde
  • Genomförda och planerade UH åtgärder
  • Ekonomisk status
  • Plan för 2019/2020
  • Preliminär budget
  • Inför årsstämman
  • Valberedningens stund