Samverkan mot brott

För ett antal år sedan startade vi upp Grannsamverkan på Kyrkmossen.
Det har under senare år delvis fallit i glömska.

Därför aktualiseras detta på nytt genom att Conny Uddegren 19D, Arne Strömberg 2B och Kjell-Åke Elfving 9E nu varit på en utbildning i Vuxenskolans regi.

Det är ju mycket angeläget att vi kommer igång med denna verksamhet igen, därför kallas alla längrepresentanter till en träff med de tre kontaktpersonenerna.

Träffen innebär en kort genomgång av rutiner för Grannsamverkan.
Tid för träffen är följande:
Ni har möjlighet att välja antigen
Måndag 19 nov. Kl.18.00 eller Tisdag 20 nov. Kl.18.00
Plats Panncentralen.
För den som önskar mer information om Grannsamverkan finns en hemsida http://www.samverkanmotbrott.se

Väl mött Conny , Arne och Kjell-Åke.