Infoskrift

På grund av de restriktioner som gäller i samband med den pågående covid-19 pandemin har vi
tvingats avstå det traditionella informationsmötet. Vi vill dock lämna ut en kortare infoskrift om viktigare händelser det gångna året, vad vi tror om närtiden samt en preliminär budget.

Infoskrift Kyrkmossen 2020