Kallelse till årsstämma 2020

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2020.
NÄR: torsdagen den 19 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2020

 

Uppdateringar:

  • 2020-03-06 bilaga 3c. Styrelsens svar på motioner
  • 2020-03-16 bilaga 2. Revisionsberättelse
  • 2020-03-19 bilaga 1. Bokslutet signerat även av revisorerna