Luftning av element

Cirkulationen i värmesystemet är nu igång, men eftersom kulvertar bytts ut finns det luftbubblor i systemet. Det är därför viktigt att lufta elementen för att få ordentlig värme, i all synnerhet för länga 1 och 4.