Problem med värmeleveransen

Värmen driftsattes i fredags efter att kulvertarbetena var slutförda. Tyvärr kom det ingen värme ut till fastigheterna. Detta beror förmodligen på styrelektroniken för cirkulationspumpen. Undersökning pågår.