Container för trädgårdsavfall 28/6-8/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Efter flertalet önskemål kommer den i år stå här i en hel vecka, den kommer att placeras vid värmecentralen fredagen den 2024-06-28 och hämtas åter måndagen den 2024-07-08

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.