Gräsklippning

Vi har fått in frågor om varför gräsmattorna inte har klippts.

Vi är medvetna om att det inte ser så vackert ut just nu, men vi riskerar att skada gräset om vi klipper innan det etablerat sig. Det ser ut att regna en del den kommande veckan vilket gör att gräset förhoppningsvis snart etablerat sig tillräckligt.