Inför städdagen 13/11

Nytt för i år är att varje länga har tilldelats två av de nyplanterade träden att rensa ogräs kring, se bilagan ”Trädkarta”.  Vi har också återgått till den städområdeskarta som gällde innan hösten 2020, den nya visade sig bli ganska orättvist fördelad.

Som vanligt samordnar längrepresentanterna längans arbete