Vilseledande försäljning

Många försäljare, antingen via dörr- eller telefonförsäljning, hävdar att de kör en riktad kampanj mot boende i området. Det kan handla om avloppsspolning, sotning, bredband, larm etc.

Det är fullt möjligt att de har kampanj, men ofta låter de ge sken av att det på något vis ligger en upphandling eller förfrågan från samfälligheten bakom. Utgå från att detta ALDRIG är sant. Styrelsen försöker hålla armlängds avstånd till de privata fastighetsangelägenheterna, och om vi till äventyrs blanda oss i den här typen av upphandling kommer det tydligt att stå på hemsidan.