Avgiftshöjning på de nya avierna

De som har e-faktura har idag fått avierna för april till juni. I denna aviseringomgång har avgiften höjts i enlighet med styrelsens förslag. Anledningen till att vi förekommit stämmobeslutet är att vi måste anmäla aviseringsbeloppet till HSB den första vardagen i månaden som aviseringen går ut, d.v.s 1/3. Skulle budgeten röstas ned av stämman får detta hanteras då.