Årsstämman 2023

Årstämman 2023 är planerad till torsdagen den 2023-03-23 i Berghultskolans matsal.

Sista dag för inlämnande av motioner är, enligt stadgarna, 2023-01-31.