Inga avgiftshöjningar planerade 2023

Många har säkert oroat sig för eventuella höjningar av avgiften i år, inte minst mot bakgrund av de skenande energipriserna.

Kyrkmossen har naturligtvis påverkats, men inte katastrofalt. El utgör en  ganska liten del av våra driftskostnader och fjärrvärmen har gått upp med, i sammanhanget måttliga, 15%. Styrelsen har därför beslutat, med hänsyn till att många medlemmar redan är hårt pressade av höjda räntor tillsammans ökade mat- och drivmedelskostnader, att inte föreslå någon höjning av vare sig samfällighetsavgiften eller varmvattenförbrukningen för 2023.