Kallelse till årsstämma 2021

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2021.
NÄR: torsdagen den 25 MARS 2021 KL.19.00
PLATS: UTANFÖR VÄRMECENTRALEN

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig pandemilagstiftning införts som ger möjlighet till frivillig poströstning som alternativ till fysiskt deltagande på stämman. Det är också tillfälligt möjligt för en fullmaktstagare att representera fler än ett hushåll.

Styrelsen har beslutat att röstning vid ordinarie årsstämma 2021 ska kunna ske genom poströstning före stämman.

Stämman kommer på grund av rådande restriktioner att hållas utomhus. Detta innebär att vi inte kommer att ha tillgång till projektor eller annan teknisk utrustning. Det är obligatoriskt med munskydd, vilket kommer att tillhandahållas.

Styrelsen rekommenderar med hänsyn till smittorisken medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2021

Uppdatering 2021-03-10

  • Bokslut påskrivet av revisorerna
  • Revisionsberättelse